YUNAN MİTOLOJİSİ VS ROMA MİTOLOJİSİ

uztarih.com

Yunan ve Roma Mitolojisi

Yunan ve Roma mitolojileri Akdeniz coğrafyasında birbirini takip eden zaman diliminde ortaya çıkmaları ve temelde Yunan mitolojisinin öncül olmasından kaynaklı, Roma mitolojisine aktarılan referanslardan yola çıktığı için pek çok ortak özellik taşır.

Roma mitolojisinde anlatılan hikayeler ve Roma tanrıları, Yunan tanrıları ve Yunan mitolojisinde anlatılan hikayelerle paraleldir. Roma ve Yunan tanrılarını karşılaştırdığımızda pek çoğunun sadece isimlerinin farklı olduğunu, kısmen atfedilen özelliklerle değişiklikler olduğunu ancak aslında aynı Tanrıların figüründen ve imajından yola çıkıldığını görürüz.

Roma medeniyeti, izlerinde Yunan kolonilerinin kültürel öğelerini taşır, Roma İtalya sınırlarını aşıp, Mısıra ve bugünkü Suriye topraklarına ulaştığında Helenizmle, ege havzası ve Anadolu’ya ulaştığında antik Yunan şehirlerinin mirasıyla tanışır. Roma tanrılarının, Yunan tanrılarının yerelleştirilmiş isimlerle kabulü bu açıdan sürpriz olmamıştır.     

uztarih.com

Yunan ve Roma Mitolojisi Tanrılar


Yunanca Adı
Roma Adı
Açıklama
Zeus
Jüpiter
Tanrıların Kralı
Hera
Juno
Evlilik tanrıçası
Poseidon
Neptün
Deniz Tanrısı
Cronos
Satürn
Zaman Tanrısı
Afrodit
Venüs
Aşk tanrıçası
Hades
Plüton
Yeraltı Tanrısı
Hephaistos
Vulcan
Demirci Tanrı
Demeter
Ceres
Hasat Tanrıçası
Apollon
Apollo
Müzik ve Şifa Tanrısı
Athena
Minerva
Bilgelik Tanrıçası
Artemis
Diana
Av Tanrıçası
Ares
Mars
Savaş tanrısı
Hermes
Mercury
Tanrıların Elçisi
Dionysos
Bacchua
Şarap Tanrısı
Persephone
Proserpine
Yeraltı Tanrıçası
Eros
Cupid
Aşk Tanrısı
Gaia
Gaea
Yeryüzü Tanrıçası

uztarih.com, 12 olimpos tanrısı


Olimpos Tanrıları - 12 Olimpos Tanrısı
Yunan mitolojisine göre, on iki büyük tanrı ve tanrıça Olympos Tanrıları veya On iki Olymposlu olarak adlandırılırdı. Olimpos tanrıları 12 kişilik Olimpos konseyde, önemli konuları tartışmak üzere bir araya gelirlerdi.

12 Olimpos tanrısı kimlerdir: Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Afrodit, Hephaestus, Hermes, son olarak çeşitli kaynaklara göre farklılık gösteren onikinci tanrı Hestia veya Dionysus.

12 Olympos tanrısının hepsinin Olympus Dağı'nda bir evi vardı Hades ve Poseidon dışındaki tanrıların, seyahatler haricinde, Olimpos dağında yaşadıkları rivayet edilirdi. Yeraltı dünyasının tanrısı “Hades” yer altında ve denizlerin tanrısı “Poseidon” denizaltındaki sarayında yaşardı.

Aile ve yuvanın koruyucusu olarak anılan “Hestia”  Olympos tanrılarından biridir, ama Olimpos tanrıları arasındaki rekabet ve çekişme onu rahatsız ettiği için Olimpos’tan ayrıldığı söylenir. Bir diğer hikayeye göre Dionysus Olimpos’a gelince, Hestia konseydeki yerini ona bırakmış ve insanların arasına karışmak üzere Olimpos’tan ayrılmıştır. Konseyden ayrılmasına rağmen, Hestia Olympos Dağı'nda evi olan bir tanrı olarak kabul edilirdi.

“Afrodit” yine Olimpos konseyindeki tanrılardan biridir, ancak Yunan mitolojik hikayelerinin çoğunda kocası Hephaistus değildi. 

Yunanistan'daki ünlü Parthenon tapınağında, 12 Olympos tanrısının her birinin bir heykeli vardır. Partheon’da Hades'in bir heykeli yok ancak Hephaestus’un heykelinin olduğu görülür. Bu nokta da belki de Hephaestus’un Hades’in refakatçısı olduğu düşünülüyordu.

12 Olimpos tanrısının kimlerden oluştuğu hatta gerçek rakamın 12’mi olduğu sorusu hikayeyi kimin anlattığına göre değişmektedir, Hadesi çıkararak Hephaestus ‘un Onikinci Olimposlu olarak sınıflandırılıp sınıflandırılamayacağından kimse emin değil. 

Dolayısıyla, Yunan mitlerinin farklı şekillerde anlatıldığı bölgelerde ve zaman içinde kulaktan kulağa hikayeler değiştikçe bazı isimler ve adetler değişir. Aslında Olimpos tanrısı olarak kabul edilebilecek 14 tanrı ve tanrıça vardır. Ancak onikiler deyimi çokça kullanıldığından bu şekilde kabul görür.

uztarih.com


Yunan ve Roma Toplumunda Tanrılara Bakış
Geriye dönüp baktığımızda Yunan tanrıları ve tanrıçaları mitolojik hikayelerin aktörleri olarak görüyoruz. Ancak, Antik Yunan ve Roma halkı için onlar Tanrı idi, insanlar eylemlerini tanrıların biçtiği değer yargılarına göre şekillendiriyor, onlar için dua ediyor, kurbanlar adıyorlardı.

Yunan ve Roma mitolojisindeki tanrılar ve tanrıçalar, modern insanın tanrı kavramıyla ilişkilendiremeyeceği zayıflıkları ve acizlikleri sergilemesine rağmen, tanrıların hikayelerini, insan davranışları ve eylemleri hakkında ders vermek için kullanılabilecek metaforlar olarak görmeye başladı.


Yunan Mitolojisinde Yaratılış – Cosmos
Yunan Mitolojisinde Cosmos (Kaos) her şeyin başlangıcıydı. Kelime Yunancada uçurum, boşluk ve büyük boşluk anlamına gelir. Cosmos yani Kaos biçimsiz, formsuz hareketli bir kütle olarak bir nevi tanrı ve evrenin kökeni kavramını karşılar. 

Başlangıçta sadece Kaos vardı ve ardından, Nyx (Gece), Erobus (karanlık) Tartarus (yeraltı veya cehennem) ve Eros (Aşk) Kaos’un parçaları olarak ortaya çıktı.

Hesiodos ‘ın Thegonia eseri, Tanrıların kökeni hakkındaki efsanelerin anlatıldığı önemli bir kaynaktır.  ( MÖ 700 ) Hesiodos’un bu eserde belirttiği Cosmos adlı  biçimsiz, hareketli kütle, bir kavram olarak, İncil'de bahsedilen  Genesis ile benzerlik gösterir. 

Romalı şair Ovid, Cosmos’a daha net bir tanım getirerek, Cosmos’u yaratılıştan önce evrenin içinde bulunduğu dağınık kütle olarak gördü.

Yunan mitolojik hikayeleri çoğunlukla  tanrılar veya kahramanlarla ilgili ritüellerden oluşur. Bunlar arasında, tanrıların ve dünyanın Kaos dışındaki oluşumunun kozmogonik masalları, ilahi hükümdarların ardılları ve tüm bu aktörler arasındaki mücadeleler anlatılır.

roma, uztarih.com


Roma Tanrıları ve Tanrıçaları

Roma mitolojisinde temel 12 tanrı ve pek çok mitolojik karakter Yunan mitolojisine paraleldir. Yunan kültürüyle sürekli teması nedeniyle, Romalılar sadece hikayelerini değil, isimlerini değiştirerek Yunan Tanrılarını benimsemiştir. Bu konuda tek istisna  Apollo'dur her iki kültürde bu Tanrı aynı isimle anılır. 

Roma mitolojisinin gelişiminin başlarında, Yunan tanrısı Cronus'a eşdeğer Satürn vardı. Capitoline Tepesi'nin eteğindeki tapınağı, kamu hazinesi ve Roma Senatosu'nun kararnamelerini içeriyordu . Erken Roma kült tanrı üçlüsü; Jüpiter, Juno ve Minerva idi. Capitone tepesindeki tapınak, Zeus’a eşdeğer Tanrıların babası Jüpiter’e ganimetlerinin bir kısmını hediye olarak sunmak için ziyaret ettikleri bir noktasıydı. Jüpiter’in karısı (ve kız kardeşi) Juno, Hera'yı andırıyor.

Benzer şekilde, aşk tanrıçası Afrodit, Roma mitolojisinde denizin köpüklerinden doğan Venüs olarak adlandırıldı.  Hades ve Poseidon kardeşler ise Plüton ve Neptün oldu. Yunan tanrısı Artemis’in eşdeğeri av tanrıçası Diana olarak yeniden adlandırıldı. Savaş tanrısı Ares  başlangıçta bir yenilenme zamanı olan baharla ilişkili bir tarım tanrısı olan Mars'tı. Romalı komutanlar her savaştan önce Mars için hediyeler ve kurbanlar bırakmaya başladı ve zamanla bu tanrı savaş ve beklenen zaferle ilişkilendirildi . Son olarak, Yunan mitolojisindeki haberci tanrı Hermes, Merkür olarak adlandırıldı. 

Yunanistan'da olduğu gibi, Roma şehirleri tanrılardan birini şehirlerinin savunucusu olarak kabul eder ve ona özel tapınaklar inşa ederler ve bu tanrıyı onurlandırmak için ritüeller gerçekleştirirlerdi. Yunanlıların etkisi büyük olsa da, Romalıların kendilerine ait, kendi tasarımları Tanrılar ve mitolojik karakterler de vardı. Örneğin Janus. Etrüsk tanrısı Culsans'a benzer şekilde Janus hem geleceği hem de geçmişi görebilirdi.

uztarih.com, romulus, roma


Romulus ve Remus 
Romulus ve Remus hikayesi Roma’nın kuruluşunu anlatırken nu ikizkardeşlerin babalarının Tanrı Mars olduğu ve anne tarafından atalarının ise Truva'dan kaçan Afrodit'in oğlu Prens Aeneas olduğunu anlatır. Aeneas aynı zamanda Yunanlı mitoloji kahramanı Hektor'un kuzenidir.

Aeneas'ın torunları, Roma şehrinin kurucuları kabul edilirdi. Efsaneye göre, Romulus ve Remus, savaş tanrısı Mars ve Numitor Alba Longa'nın hükümdar kraliçe siolan Rhea Silvia'nın oğullarıydı. Bir darbede Amulius kardeşini devirdi ve taht iddiasını korumak için Rhea'yı Vestal Bakirelerine katılmaya zorladı. 

Bir gün Mars, genç Rhea'yı ile birlikte oldu. Bu birliktelikten doğan ikizler yani Romulus ve Remus Kral Amulius'un emriyle Tiber nehrine atıldı ancak ikizler nehirde boğulmadan Palatine tepesinin eteklerinde kıyıya vurdu Onları kıyıdan alıp inine taşıyan dişi bir kurt tarafından emzirildiler.

İkizler daha sonra bir çoban tarafından büyütüldü. Delikanlı yaşlarında bu topluluğa liderlik ederek Alba Longa’ya saldırdılar, Amulius’u tahttan indirip öldürdüler. İkizler daha sonra, çocukken kurtarıldıkları yerde bir şehir kurmaya karar verdiler ancak şehrin kuruluş aşamasında yaşadıkları bir tartışma sonrası Romulus, Remus’u öldürdü. Daha sonra kurulan şehrin adı Roma oldu.

YORUMLAR

BLOGGER: 1

Feat:
Ad

ARKEOLOJi,16,BiLiM,10,FELSEFE,6,MiTOLOJi,2,PSiKOLOJi,6,SANAT,9,SOSYOLOJi,9,TARiH,14,
ltr
item
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır: YUNAN MİTOLOJİSİ VS ROMA MİTOLOJİSİ
YUNAN MİTOLOJİSİ VS ROMA MİTOLOJİSİ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE8oQJBFQs7iNQVhQDhj3eeSwXH7V5BgoaXSDK9fuMdNLMPeOUOd607RkIxnHiCdAqxMQx6w4pzHIXdmWxefNYvLFB7XK8uw5n4yJotrS-7Wf9u8JnhhXlpTMfAI48w10pQyizjPd6LBWE/s640/GREEK_01.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE8oQJBFQs7iNQVhQDhj3eeSwXH7V5BgoaXSDK9fuMdNLMPeOUOd607RkIxnHiCdAqxMQx6w4pzHIXdmWxefNYvLFB7XK8uw5n4yJotrS-7Wf9u8JnhhXlpTMfAI48w10pQyizjPd6LBWE/s72-c/GREEK_01.jpg
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır
https://www.uztarih.com/2020/05/yunan-mitolojisi-vs-roma-mitolojisi.html
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/2020/05/yunan-mitolojisi-vs-roma-mitolojisi.html
true
518256124328164008
UTF-8
Tüm İletiler Yüklendi İleti bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR YAYINLAR Hepsini Gör TAVSİYE ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM YAYINLAR İsteğinizle eşleşen bir yayın bulunamadı Anasayfa Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz P.te Sal Çar Per Cum C.te Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip BU PREMIUM İÇERİK KİLİTLENDİ ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın 2. ADIM: Sosyal ağınızdaki bağlantıyı tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panonuza kopyalandı Kodlar / metinler kopyalanamıyor, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın İçerik tablosu