GEÇMİŞTEN GELECEĞE DÜNYA NÜFUSU

7000 yıl önce dünya nüfusu yaklaşık 5 milyon insandan ibaretti. 200 yıl önce yeryüzünde yaşayan insan sayısı bir milyardan azdı. BM istatistiklerine g

dünya nüfusu, en kalabalık ülkeler

7000 yıl önce dünya nüfusu yaklaşık 5 milyon insandan ibaretti. 200 yıl önce yeryüzünde yaşayan insan sayısı bir milyardan azdı. BM istatistiklerine göre, bugün artık dünya üzerinde 7,96 milyardan fazla insan var. 

Binlerce yıldır, dünya nüfusu yavaş yavaş büyüdü, ancak son yüzyılda, şehirleşmenin artması, besin kaynaklarının seri üretimi ve saklama koşullarının gelişmesi, hastalıklar için bulunan çareler ve çocuk ölüm oranlarının azalması gibi pek çok sebepten ötürü dünya nüfusu dramatik bir şekilde arttı. 

1900 tarihinden 2000 yılına kadar, yani 100 yıllık süreçte dünya nüfusunda yaşanan artış, tüm insanlık tarihi boyunca yaşanan artıştan 3 kaç daha fazla oldu. 1900 lerin başında 1,6 milyar olan dünya nüfusu. 2000 yılına gelindiğinde 6,1 milyar kişiye ulaştı

Dünya Nüfusu ve Nüfus artış istatistikleri

Dünya nüfusu 2020 yılı itibarı ile yılda yaklaşık % 1,05 oranında artmaktadır bu oran 2019'da %1.08, idi. Mevcut ortalama nüfus artışı, yılda 81,3 milyon kişi ortalama ile devam ediyor.

Yıllık nüfus artışı, dünya nüfusu ortalaması 1960'ların sonlarında %2 civarındaydı. Yetmişler ve seksenlerde nüfus artış oranları düşmeye başladı İkibinli yıllar itibarı ile artış oranı neredeyse yarı yarıya azaldı. Önümüzdeki yıllarda düşüş devam edecek. 2050 yılında %0,5'ten az ve 2075'de %0.25'e kadar düşüşün süreceği öngörülüyor.

Kısaca diyebiliriz ki dünya nüfusu 21. yüzyılda daha yavaş oranlarla da olsa artmaya devam edecek.

2022 itibarı ile Dünya Nüfusu: 7.965.432.000 kişi
Dünya Genelinde Günlük  Doğum Oranı: Ortalama 261.000 kişi
Dünya Genelinde Günlük  Ölüm Oranı: Ortalama 110.000 kişi
Dünya Genelinde Günlük Nüfus artış hızı: Ortalama 151.000 kişi (Doğum, ölüm sayıları farkı)


dünya nüfusu, en kalabalık ülkeler

2022 YILI İTİBARI İLE EN KALABALIK ÜLKELER

Tahmin edileceği üzere, Çin dünyanın en kalabalık ülkesi. Çin ve Hindistan şu anki nüfus büyüklükleri ile en yakınlarında yer alan , ABD, Endonezya, Brezilya gibi ülkelerin 5-6 katı nüfusa sahipler. Her iki ülkede geniş bir coğrafya üzerinde yer alıyor. Her iki ülke zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip diğer yandan dünya ticaretine entegre ve büyüyen ekonomilere sahipler. 

Ancak yine de, milli gelir ve gelir dağılımları incelendiğinde ve geleceğe dair en iyimser ekonomik büyüme ve kalkınma planları yapıldığında dahi, sahip oldukları nüfus için, eğitim, barınma ve beslenme gibi ihtiyaçları, gelişmiş batı ülke seviyelerinde halklarına sunabilmeleri ihtimalleri yakın gelecekte mümkün değil.

Listede Türkiye 86 milyonluk nüfusu ile 17. sırada. Nüfus ve özellikle genç nüfus, ülkelerin işgücü, ülke savunması gibi temel alanlarda yeterli insan kaynağına sahip olmasını sağlıyor ancak içinde bulunduğumuz çağ, teknolojinin hızla geliştiği, seri üretim ve otonom endüstrinin, insan kaynağına daha az ihtiyaç duyulan ekonomilere doğru ilerlediğini gösteriyor. 

 Çin1,451,017,263
 Hindistan1,408,951,543
 ABD335,105,429
 Endonezya279,705,345
 Pakistan230,254,026
 Brezilya215,762,559
 Nijerya217,436,840
 Bangladeş168,191,094
 Rusya146,065,064
10  Meksika131,827,492
11  Japonya125,674,886
12  Etiyopya121,259,998
13  Filipinler112,718,497
14  Mısır106,541,569
15  Vietnam99,203,499
16  D.R. Kongo95,665,837
17  Türkiye86,279,562
18  İran86,302,775
19  Almanya84,346,700
20  Tayland70,167,304
Geçmişten Günümüze Yıllara Göre Dünya Nüfusu
dünya nüfusu, en kalabalık ülkeler

( nüfus artış yoğunluğuna göre bölgeler ) 

Geleceğe Dair Nüfus Tahminleri (2020-2050)

Yıl
Tahmini Dünya Nüfusu
Kent Nüfusu %
Kent Nüfusu
2020
7,795,482,309
55.6 %
4,338,014,924
2025
8,185,613,757
57.5 %
4,705,773,576
2030
8,551,198,644
59.2 %
5,058,158,460
2035
8,892,701,940
60.7 %
5,394,234,712
2040
9,210,337,004
62.1 %
5,715,413,029
2045
9,504,209,572
63.5 %
6,030,924,065
2050
9,771,822,753
64.9 %
6,338,611,492

Gelecek Nüfus Tahminleri: 2050 yılında en kalabalık ülkeler

Şu an için Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi, ancak Çin hükümeti, mevcut siyasal yönetimin getirdiği kontrol ve sınırlama imkanlarını da kullanarak, aileler üzerinde çocuk sahibi olma sınırlamaları uygulayarak nüfus artışını kontrol ediyor. 

Diğer yandan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da böyle bir kontrol ve sınırlama söz konusu değil. Mevcut nüfus artış istatistikleri ele alındığında, Hindistan nüfusunun önümüzdeki 30 yıllık süreçte, ortalama %20 artarak, 2050 yılında 1,65 milyar kişi civarında olacağı tahmin ediliyor.Ülke
Tahmini Nüfus  (2050)
  Dünya Payı
  2018  Sıralama
1
Hindistan
    1.658.978.162
  % 17
     (2)
2
Çin
    1.364.456.723  
  % 14
     (1)
3
Nijerya
       410.637.868
  % 4.2
     (7)
4
ABD
       389.591.663
  % 4
     (3)
5
Endonezya
       321.550.686
  % 3,3
     (4)
6
Pakistan
       306.940.443
  % 3,1
     (6)
7
Brezilya
       232.688.044
  % 2.4
     (5)
8
Bangladeş
       201.926.816
  % 2.1
     (8)
9
Kongo 
       197.4042.02
  % 2
     (16)
10
Etiyopya
       190.869.632
  % 2
     (12)

19
Türkiye
         95.626.879
  % 1
     (19)

Geçmişten Günümüze Yıllara Göre Dünya Nüfusu

M.Ö. 5000 yılında dünya nüfusu 5 milyon kişi civarındaydı. Bahsi geçen tarihlerde, dünya genelinde, avcı-toplayıcı topluluklar şeklinde her biri ortalama 50-100 kişilik küçük gruplar halinde yaşayan binlerce küçük kabileden söz edebiliriz. 

Bu dönemde nüfus yoğunluğu, ilk tarım topluluklarının oluştuğu ve devamında onbinlerce kişinin yaşadığı şehir devletlerinin kurulduğu Mezopotamya bölgesindeydi.

Antropologlar Homo Sapiens'in 300.000 yıl önce Afrika'da yaşamakta olduğundan ve 90.000 yıl önce önce Ortadoğu'ya, Mezopotamya'ya sonrasında, Avrupa ve Asya'ya yayıldığından belirtiyorlar. Bu rakamlar göz önüne alınırsa. 300.000 yılda ancak 5 milyon kişiye ulaşmış insan nüfusu, son 7000 yılda 7,5 milyarı geçti.

pek çok ülkede nüfus sayımı, 21.y.y.'a özgü yeni bir kavram. Asur, Pers ve Yunan şehirlerinde özgür ve aynı zamanda erkek vatandaşların sayılarıyla ilgili çok net olmayan rakamlardan bahsedilir. Son beşyüzyıldır, vergi veren veya toprak sahibi olan vatandaşlarının istatistiklerini tutan devletler oldu. Ama gerçek anlamda nüfus sayımı, dünyanın tamamını kapsamamakla birlikte 1950'li yıllarda başladı. 

Tüm bu saptamalara bağlı olarak, aşağıdaki tabloda, 1950'li yıllardan sonraki rakamlar, küçük farklar taşısa da, istatistiki verilere dayanmaktadır. Daha önceki yıllar ise, çeşitli nüfus bilgileri geçen şehir ve ülkeler ile, çağdaş komşularının ve dünyanın kalan bölgelerinin nüfus tahminlemesinden ibarettir.
Yıl
Dünya nüfusu
Yıllık 
Değişim
Net 
Değişim
Yoğunluk 
(P / Km²)
     Kentsel 
     Pop
        Kentsel 
        Pop%
2020
7.965.432.000
% 1,05
81330639
     52
4378993944
          % 56
2017
7.550.262.101
% 1,12
83297821
     51
4110778369
          % 54
2016
7.466.964.280
% 1,14
83955460
     50
4034193153
          % 54
2015
7.383.008.820
% 1,16
84555787
     50
3957285013
          % 54
2014
7.298.453.033
% 1,18
85026581
     49
3880128255
          % 53
2013
7.213.426.452
% 1,20
85249517
     48
3802824481
          % 53
2012
7.128.176.935
% 1,21
85168349
     48
3725502442
          % 52
2011
7.043.008.586
% 1,22
84839427
     47
3648252270
          % 52
2010
6.958.169.159
% 1,23
84428105
     47
3571272167
          % 51
2005
6.542.159.383
% 1,25
80788518
     44
3199013076
          % 49
2000
6.145.006.989
% 1.29
78139598
     41
2856131072
          % 46
1995
5.751.474.416
% 1,43
81154713
     39
2568062984
          % 45
1990
5.330.943.460
% 1,72
90208343
     36
2285030904
          % 43
1985
4.873.781.796
% 1,82
87297934
     33
2003049795
          % 41
1980
4.458.411.534
% 1,78
77825779
     30
1749539272
          % 39
1975
4.079.087.198
% 1,89
75639047
     27
1534721238
          % 38
1970
3.700.577.650
% 2,06
74672136
     25
1350280789
          % 36
1960
3.033.212.527
% 1,86
55387841
     20
1019494911
          % 34
1951
2.583.816.786
% 1,87
47542065
     17
770386513
          % 30
1927
2.000.000.000

1900
1.600.000.000

1850
1.200.000.000

1804
1.000.000.000

1760
770.000.000

1700
610.000.000

1600
500.000.000

1500
450.000.000

1400
350.000.000

1200
360.000.000

1000
275.000.000

800
220.000.000

600
200.000.000

200
190.000.000

MÖ.200
150.000.000

MÖ.500
100.000.000

MÖ.1000
50.000.000

MÖ.2000
27.000.000

MÖ.3000
14.000.000

MÖ.4000
7.000.000

MÖ.5000
5.000.000


Kaynak: Tüm istatistikler worldometers sitesinden alınmıştır.

YORUMLAR

BLOGGER: 12
 1. Çin'e kimsenin yetişebileceğini sanmıyorum. Sürekli bir üreme halindeler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Knk hindistan geçecek. Hint İranlıların nüfusu Çinlilerin nerdeyse 2 katı

   Sil
 2. Nüfus artışına paralel olarak tüketim de artıyor. Bununla beraber insanların dünyadaki mücadelesi zorlaşıyor. Hayatın her anında ekonomik ve sosyal bir mücadele bizleri bekliyor. Nüfus arttıkça artık insanlar dünyaya sığmıyor. Uzaya çıkmak istiyor.
  Bazı insanlar bu artışın psikolojisini kaldıramıyor. Çünkü kaynaklar belli, ama nüfus sürekli olarak artıyor. Çin nüfus olarak, ordu olarak ve bir çok alanda dünyadaki ülkeleri geride bıraktı. Bu önlenemez bir durum. Bununla birlikte ülkesindeki fazla nüfusa hizmet götürmek, insanların refah düzeyini artırmak, ekonomik ve sosyal hakları vatandaşlarına vermek gittikçe zorlaşıyor.

  YanıtlaSil
 3. İstatistiki bilgilere bayılıyorum. Son zamanlarda; lisedeyken hiç sevmediğim tarih dersine olan özür borcumu, nerede tarihe dair bir bilgi görsem ilgiyle okuyarak ödüyorum. Araştırma için teşekkürler...

  YanıtlaSil
 4. Gayet başarılı bir yazı olmuş hocam. İncelediğimiz zaman türkiyenin nufusunda ciddi artış olmuş aslında hocam ve dünya çok çabuk gelişiyor artık.

  YanıtlaSil
 5. Güzel bir içerik paylaşımı olmuş Tarihe olan merakımı sizin blogunuz sayesinde gideriyorum

  YanıtlaSil
 6. Lütfen bir takip butonu ekler misiniz? Bu yararlı yayınları kaçırmak istemem...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ece Hanım merhaba

   Olumlu yorumlarınız için teşekkürler, sitede yer alan sosyal medya sekmelerine google+ ekledim.

   Sil
  2. 5 yıl geçti )

   Sil
 7. Dünyadaki kaynaklar 30 milyarı besler, fakat israf yapmadan, restoranda çok gördüm bırakılan yemeklerle bir aile doyar, iki kaşık alıp bırakıyorlar.

  YanıtlaSil
 8. bence dünya nüfusunun m.ö. 5000 yılında 5milyon olması imkansız gibi bence maksimum 1milyon

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kanka bende öyle düşünüyorum çünkü ilkel çağda yaşıyorlar çoğunluk avcı toplayıcı olarak geçiniyor göçebe ekonomileri fazla nüfusları kaldıramaz hiç bir sağlık ve teknolojik imkan yok doğarken ölenlerin düşük yapanların sayısı çok fazla 1000/500'ün üzerinde

   Sil

Feat:
Ad

ARKEOLOJi,16,BiLiM,10,FELSEFE,6,MiTOLOJi,2,PSiKOLOJi,6,SANAT,9,SOSYOLOJi,9,TARiH,14,
ltr
item
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır: GEÇMİŞTEN GELECEĞE DÜNYA NÜFUSU
GEÇMİŞTEN GELECEĞE DÜNYA NÜFUSU
7000 yıl önce dünya nüfusu yaklaşık 5 milyon insandan ibaretti. 200 yıl önce yeryüzünde yaşayan insan sayısı bir milyardan azdı. BM istatistiklerine g
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSqwyUSmmrxnmLXVMsSIopMSuI-2cjvSJht7FQ-HefnJ-jRBgEnq7NMAvzCo8kRif73wArnB2Rycu1V1dLThvG6ZpnUVa8NgKK0uJMhnlynl65pKdwPpLeYD53YvRoKwldA1CgjtBm6ai7ggHjBTI_tX95V1xRd1eVzIfriPFjK2jIHwHZ-Tm1nLpGlg/s16000/dunyanufusu_uzatrih_01.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSqwyUSmmrxnmLXVMsSIopMSuI-2cjvSJht7FQ-HefnJ-jRBgEnq7NMAvzCo8kRif73wArnB2Rycu1V1dLThvG6ZpnUVa8NgKK0uJMhnlynl65pKdwPpLeYD53YvRoKwldA1CgjtBm6ai7ggHjBTI_tX95V1xRd1eVzIfriPFjK2jIHwHZ-Tm1nLpGlg/s72-c/dunyanufusu_uzatrih_01.jpg
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır
https://www.uztarih.com/2018/07/gecmisten-gelecege-dunya-nufusu.html
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/2018/07/gecmisten-gelecege-dunya-nufusu.html
true
518256124328164008
UTF-8
Tüm İletiler Yüklendi İleti bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR YAYINLAR Hepsini Gör TAVSİYE ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM YAYINLAR İsteğinizle eşleşen bir yayın bulunamadı Anasayfa Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz P.te Sal Çar Per Cum C.te Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip BU PREMIUM İÇERİK KİLİTLENDİ ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın 2. ADIM: Sosyal ağınızdaki bağlantıyı tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panonuza kopyalandı Kodlar / metinler kopyalanamıyor, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın İçerik tablosu