RENK PSİKOLOJİSİ RENKLERİN ANLAMI VE EVRİM SÜRECİ

renklerin anlamı

Renk güçlü bir iletişim aracıdır. Eyleme geçmek, ruh halini etkilemek ve hatta fizyolojik reaksiyonları etkilemek için kullanılabilir. Bazı renkler artan kan basıncı, artan metabolizma ve göz yorgunluğu ile ilişkilendirilmiştir.

Peki renkler insanları tam olarak nasıl etkiler? Renk ruh halini ve davranışları nasıl etkiler? 

Renkler, Evrim ve İnsanlık Tarihi

Büyük ölçüde yüzbinlerce yıl süren evrimden ortaya çıkan biyolojik mekanizmalara dayalı renk tercihlerine sahibiz

Hepimizin bildiği üzere bebeklikten itibaren erkekler mavi ve kadınlar pembe renge yönlendiriliyorlar. Örneğin erkeklere mavi renk, bebeklikten itibaren, toplumsal bir norm olarakmı dayatılıyor yani belirleyici unsur cinsiyetmi?

Araştırmacılar, renk tercihlerinde yaşanan bu farklılıkların avcı-toplayıcı zihniyete dayanan evrimsel bir önyargıdan geldiğini ileri sürüyorlar. Buna göre 40.000 yıl önce yaşanan bilişsel devrim, avcı insan topluluklarının renk tercihlerini iletişimle birbirlerine aktarmalarına, vesile oldu. İlk avcı topluluklarda av ve güvenlik görevini üstlenen erkeklerdi,erkekler gökyüzüyle, denizle, soğukla, gece gökyüzünde beliren karanlık tonlarla maviye karşı bir dikkat ve takip geliştirdi.


Kadınlar ise toplayıcıydı. Yeşil yapraklar arasında kırmızı ve sarı meyveleri ayrıştırarak besin kaynakları bulmaları gerekiyordu Sonuç olarak, bu iş bölümü ve karşılaşılan temel renkler sonraki nesiller için renk tercihlerini etkiledi:

Bu yüzden erkekler maviyi tercih ederken, kadınlar pembeyi tercih ediyor. Araştırmacılar, bu farklılıkların avcı-toplayıcı zihniyete dayanan evrimsel bir önyargıdan geldiğini ileri sürüyorlar.

Erkekler, uzak bir noktada hızlı değişen detayları ve yanıp sönen ışıkların renk detaylarını kadınlara göre daha hızlı algılar ve ayrıt eder. Bu evrimsel avantaj, erkek hormonları tarafından desteklenen görsel korteksteki nöron gelişimiyle ilgilidir. Testosteron, erkeklerin bu beyin bölgesinde kadınlardan %25 daha fazla nörona sahip olmasına yol açar.


Bulgular, cinsiyetlerin prehistorik toplumdaki rollerine uymaları için farklı psikolojik yetenekleri geliştirdiğini belirten avcı-toplayıcı hipotezini desteklemektedir. 

Avcı rolündeki erkekler, avı uzaktan algılamak ve hızla kategorilendirmek zorundaydı. Kadın toplayıcılar yabani meyveler gibi statik nesneleri tanımak ve ayırt etmek üzere, detayları daha iyi ayırt edebilen gözlere sahip oldular. (www.uztarih.com)

Renk Psikolojisi Nedir?

1666'da İngiliz bilim adamı Sir Isaac Newton, saf beyaz ışığın bir prizmadan geçtiğinde görünür tüm renklere ayrıldığını keşfetti. Newton ayrıca her bir rengin tek bir dalga boyundan oluştuğunu ve başka renklere daha fazla ayrılamayacağını keşfetti.

Diğer deneyler ışığın diğer renkleri oluşturmak için birleştirilebileceğini gösterdi. Örneğin, sarı ışıkla karışık kırmızı ışık turuncu bir renk oluşturur. Yeşil ve eflatun gibi bazı renkler karıştırıldığında birbirlerini nötrleştirir ve beyaza dönüşür.

Şaşırtıcı bir şekilde, renklerin psikolojik işleyiş üzerindeki etkisi üzerine bugüne kadar çok az teorik ya da ampirik çalışma yürütülmüştür ve yapılan çalışmalar çoğunlukla bilimsel amaçlarla değil, pratik kaygılar sebebiyle gerçekleştirilmiştir.

Renk psikolojisi, bugün artık, pazarlama, sanat, reklam, moda ve daha pek çok alanda dikkate alınmaktadır.

renklerin anlamı

Renklerin Psikolojik Etkileri

Renk algıları biraz öznel olsa da, evrensel anlamı olan bazı renk efektleri vardır. Renk tayfının kırmızı alanındaki renkler sıcak renkler olarak bilinir ve kırmızı, turuncu ve sarıyı içerir. Bu sıcak renkler, sıcaklık ve rahatlık duygularından öfke ve düşmanlık duygularına kadar değişen duyguları uyandırır.
Spektrumun mavi yüzündeki renkler, soğuk renkler olarak bilinir. Bunlar mavi, mor ve yeşil renklerini içerir. Bu renkler genellikle sakinleştirici renkler olarak tanımlanır, ancak aynı zamanda üzüntü ve kayıtsızlık duygularını çağrıştırır.

Terapi Olarak Renk Psikolojisi

Mısırlılar ve Çinliler de dahil olmak üzere çeşitli antik kültürler, kromoterapi ya da iyileşmek için renk tedavisi uyguladılar. Kromoterapiye bazen ışık tedavisi veya koroloji denir ve günümüzde hala bütünsel veya alternatif bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

Bu tedavilerde:
·         - Kırmızı, bedeni ve zihni uyarmak ve dolaşımını arttırmak için kullanıldı.
·         - Sarının sinirleri uyardığı ve vücudu arındırdığı düşünülüyordu.
·         - Portakal rengi, akciğerleri iyileştirmek ve enerji seviyelerini arttırmak için kullanıldı.
·        -  Mavinin hastalıkları yatıştırdığı ve acıyı tedavi ettiği düşünülüyordu.
·         - Çivit tonlarının cilt problemlerini hafiflettiği düşünülmüştür.

Renklerin Psikolojik Özellikleri

Dört psikolojik birincil renk vardır - kırmızı, mavi, sarı ve yeşil. Bunlar sırasıyla beden, zihin, duygular ve bu üçü arasındaki temel denge ile ilgilidir. On bir temel rengin psikolojik özellikleri şu şekildedir.

KIRMIZI: Fiziksel
Olumlu: Fiziksel cesaret, güç, sıcaklık, enerji, temel hayatta kalma, 'kavga veya uçuş', uyarma, erkeklik, heyecan.
Olumsuz: Saldırganlık, görsel etki, zorlanma.

Olumlu: Fiziksel cesaret, güç, sıcaklık, enerji, temel hayatta kalma, 'kavga veya uçuş', uyarma, erkeklik, heyecan.
Olumsuz: Saldırganlık, görsel etki, zorlanma.

En uzun dalga boyu olan kırmızı, güçlü bir renktir. Her ne kadar teknik açıdan en görünür olmasa da, bundan daha yakın görünme özelliğine sahiptir ve bu nedenle farklı renkler arasında dikkatimizi çeker. Hızlı algılanması ve tehlike hissi yaratması açısından trafik lambalarında kullanılır. 
Etkisi fizikseldir; Bizi uyarır ve nabız hızını yükseltir, zamanın olduğundan daha hızlı geçtiği hissi verir. Eril güdüleri tetikleyebilir "dövüş ya da hareket" içgüdüsünü aktive edebilir. Kırmızı güçlü ve çok basit. Saf kırmızı, inceliksiz en basit renktir. Uyarıcı ve canlı, aynı zamanda, zorlu ve agresif olarak algılanabilir. (www.uztarih.com)

MAVİ: Entelektüel.
Olumlu: Zeka, iletişim, güven, verimlilik, huzur, görev, mantık, serinlik, yansıma, sakin.
Olumsuz: Soğukluk, duygu eksikliği, uzaklık.

Olumlu: Zeka, iletişim, güven, verimlilik, huzur, görev, mantık, serinlik, yansıma, sakin.
Olumsuz: Soğukluk, duygu eksikliği, uzaklık.

Mavi aklın rengidir ve aslında yatıştırıcıdır; Kırmızının yarattığı fiziksel etkiden ziyade, mavi zihinsel olarak etkiler. Güçlü maviler, açık bir düşünceyi uyaracak, yumuşak maviler zihni sakinleştirecek ve konsantrasyona yardımcı olacaktır. Mavi sakinleştirici, Açık iletişimin rengi. Mavi nesneler bize kırmızı olanlar kadar yakın görünmüyor. Araştırmalar gösteriyor ki mavi dünyada en sevilen renktir. Deniz ve gökyüzü insanlarda olumlu duygular uyandırır. Ancak, mavi aynı zamanda soğuk, duygusuz ve düşmanca olarak algılanabilir.

renklerin anlamı

SARI: Duygusal
Olumlu: İyimserlik, güven, benlik saygısı, dışa dönüklük, duygusal güç, arkadaşlık, yaratıcılık.
Olumsuz: Mantıksızlık, korku, duygusal kırılganlık, depresyon, anksiyete, intihar.

Olumlu: İyimserlik, güven, benlik saygısı, dışa dönüklük, duygusal güç, arkadaşlık, yaratıcılık.
Olumsuz: Mantıksızlık, korku, duygusal kırılganlık, depresyon, anksiyete, intihar.

Sarı dalga boyu nispeten uzun ve esasen uyarıcıdır. Bu durumda uyaran duygusaldır, bu nedenle sarı psikolojik olarak en güçlü renktir. Sağ sarı, ruhlarımızı ve öz saygımızı yükseltecek; güven ve iyimserlik rengidir. Bir renk şemasındaki diğer tonlarla ilgili olarak çok fazla veya yanlış ton, benlik saygısının düşmesine neden olarak korku ve endişeye yol açabilir. 

YEŞİL: Denge
Olumlu: Uyum, denge, ferahlık, evrensel aşk, dinlenme, restorasyon, güvence, çevre bilinci, denge, barış.
Olumsuz: Sıkıntı, durgunluk, kırılganlık, koruma.

Olumlu: Uyum, denge, ferahlık, evrensel aşk, dinlenme, restorasyon, güvence, çevre bilinci, denge, barış.
Olumsuz: Sıkıntı, durgunluk, kırılganlık, koruma.

Yeşil, renk skalasının ortasındadır, gözümüz yeşili diğer renklerden daha kolay algılar, yeşile bakmak dinlendiricidir. Yelpazenin merkezinde olduğu için, dengenin rengidir. İnsan içgüdüsel olarak yeşili bereket olarak algılar, etrafımız bol miktarda yeşil içerdiğinde, bu su mevcudiyetini ve kıtlık tehlikesinin çok az olduğunu gösterir, bu yüzden ilkel düzeyde yeşil ile güvende hissederiz. Olumsuz olarak, durgunluğu gösterebilir ve yanlış kullanıldığında çok mülayim olarak algılanır.

MOR: Manevi
Olumlu: Manevi farkındalık, korunma, vizyon, lüks, özgünlük, doğruluk, kalite.
Olumsuz: Çöküş, bastırma, bayağılık

Olumlu: Manevi farkındalık, korunma, vizyon, lüks, özgünlük, doğruluk, kalite.
Olumsuz: Çöküş, bastırma, bayağılık

En kısa dalga boyu mordur. Ruhsal açıdan, daha yüksek bir düşünce seviyesine farkındalık getirir. Oldukça içe dönüktür ve derin düşünmeyi ya da meditasyonu teşvik eder. Lüks ile ilişkilendirilir ve en üst kalite havasını verir. Ultra-viole ışınından önceki son dalga boyu olan, zaman mekan ve kozmos ile ilişkilendirilir. Morun aşırı kullanımı, çok fazla iç gözlemi beraberinde getirebilir ve yanlış ton kullanımı, diğer renklerden daha ucuz ve kötü bir his uyandırabilir. (www.uztarih.com)

PORTAKAL RENGİ 

Olumlu: Fiziksel konfor, yemek, sıcaklık, güvenlik, duygusallık, tutku, bolluk, eğlence.
Olumsuz: yoksunluk, hayal kırıklığı, ihtiyatsızlık, olgunluk.

Kırmızı ve sarıdan oluşan bir kombinasyon olduğu için turuncu, uyarıcıdır ve ona tepki, fiziksel ve duygusal birleşimidir. Aklımızı fiziksel konfor - yiyecek, sıcaklık, barınak ve duygusallık konularına odaklar. Portakalrengi eğlenceli bir renktir. Olumsuz olarak, tam tersine - yoksunluğa odaklanabilir. Bu özellikle sıcak turuncu siyah ile kullanıldığında ortaya çıkar. Aynı şekilde, çok fazla turuncu, ihtiyatsızlık ciddiyetsizlik ve entelektüel değerler eksikliğini göstermektedir.

PEMBE

Olumlu: Fiziksel huzur, beslenme, sıcaklık, kadınlık, aşk, cinsellik, türlerin hayatta kalması.
Olumsuz: İnhibisyon, duygusal klostrofobi, fiziksel zayıflık.

Kırmızı bir renk tonu olan pembe de bizi fiziksel olarak etkiler, ama uyarmadan ziyade rahatlatır. İlginç bir şekilde, kırmızının bir tonu olmasına rağmen tamamen ayrı bir isme sahip olan tek renktir. Mavi, yeşil, sarı, vb gibi renklerin tonları açık mavi, açık yeşil gibi isimlerle adlandırılırken, kırmızının bir tonu olan bu renge, başlı başına bir renk ismi verilmiştir. Pembe, psikolojik olarak güçlü bir renktir. Kadınsı prensibi ve türlerin hayatta kalmasını temsil eder; besleyici ve fiziksel olarak yatıştırıcıdır. Çok fazla pembe fiziksel olarak kuru cansız gözükebilir.

GRİ 

Olumlu: Psikolojik tarafsızlık.
Olumsuz: Güven eksikliği, rutubet, depresyon, kış uykusu, enerji eksikliği.

Saf gri, doğrudan psikolojik özelliklere sahip olmayan tek renktir. Ancak, oldukça bastırıcıdır. Sanal bir renk yokluğu iç karartıcıdır ve dünya griye dönüştüğünde içgüdüsel olarak içimize kapanırız. Kesin ton doğru değilse, gri, onunla kullanılan diğer renkler üzerinde bir nemlendirme etkisine sahiptir. Ağır gri kullanımı genellikle güvensizlik ve açıkta kalma hissi yaratır.

renklerin anlamı

SİYAH

Olumlu: Sofistike, cazibe, güvenlik, duygusal güvenlik, verimlilik, madde.
Olumsuz: Baskı, soğukluk, tehdit, ağırlık.

Siyah tüm renklerin emilmiş halidir. Bunun psikolojik etkileri çok önemlidir. Size doğru gelen tüm enerjiyi emdiği ve kişiliği kuşattığı için koruyucu bariyerler oluşturur. Siyah, esas olarak ışığın olmamasıdır, çünkü dalga boyları yansıtılmaz ve bu nedenle tehdit edici olabilir; Birçok insan karanlıktan korkar. Olumlu nüanslar olmadan, mutlak netliği iletir. Sofistike ve uzlaşmaz mükemmelliği anlatır ve özellikle beyaz ile iyi çalışır. Siyah, ağırlık ve ciddiyet algısı yaratır.

BEYAZ

Olumlu: Hijyen, sterilite, berraklık, saflık, temizlik, sadelik, sofistike, verimlilik.
Olumsuz: Sterilite, soğukluk, engeller, arkadaşlık, elitizm.

Siyahın toplam emilim olduğu gibi, beyaz da toplam yansımadır. Aslında, spektrumun tam gücünü gözlerimize yansıtır. Böylece aynı zamanda bariyerler yaratır, ama siyahtan farklıdır ve genellikle bakmakta zorlanılan bir renktir. Beyaz saflıktır ve siyah gibi uzlaşmazdır; temiz, hijyenik ve sterildir. Sterilite kavramı da olumsuz olabilir. Görme, beyaz, uzamış bir alan algısı verir. Beyazın sıcak renkler üzerindeki olumsuz etkisi, onları daha az algılanır ve çiğ hale getirir.

KAHVERENGİ

Olumlu: Ciddiyet, sıcaklık, Doğa, toprak, güvenilirlik, destek.
Olumsuz: Mizahın eksikliği, ağırlık, karmaşıklık eksikliği.

Kahverengi genellikle siyahın büyük bir yüzdesiyle kırmızı ve sarıdan oluşur. Sonuç olarak, siyahla aynı ciddiyete sahiptir, ancak daha sıcak ve yumuşaktır. Kırmızı ve sarı özelliklerin unsurlarına sahiptir. kahverenginin yeryüzüyle ve doğal dünyayla ilişkileri vardır. Sağlam, güvenilir bir renktir ve çoğu insan kahverengiyi destekleyici bulmaktadır - destekleyici olmaktan ziyade baskıcı olan siyahtan daha olumludur. (www.uztarih.com)

Renk Psikolojisi Üzerine Modern Araştırmalar

Çoğu psikolog, renk terapisine şüpheyle yaklaşır. Renklerin iddia edilen etkilerinin genellikle aşırı derecede abartılı olduğuna dikkat çekerler. Diğer yandan renklerin farklı kültürlerde farklı anlamları vardır. Araştırmalar birçok durumda, rengin ruh halini değiştiren etkilerinin sadece geçici olabileceğini göstermiştir. Mavi bir oda başlangıçta sakin hissetmeye neden olabilir, ancak etki kısa bir süre sonra dağılır.
Bununla birlikte, mevcut araştırmalar, renklerin insanları birbirinden şaşırtıcı şekillerde etkileyebileceğini tespit etmiştir. 

İşte Örnekler:
·         Bir çalışmada , sıcak renkli plasebo hapların, soğuk renkli plasebo haplardan daha etkili olduğu görüldü. Sonuçta hepsi etken madde taşımayan haplardı.
·         Bazı metropollerde yapılan deneysel araştırmalar, mavi renkli sokak lambalarının kullanıldığı alanlarda, suç vakalarında düşüş olduğu gözlendi.

·         Araştırmacılar , kırmızı rengin, insanların daha hızlı ve zorlu tepki göstermesine neden olduğunu, bu durumun spor aktiviteleri sırasında faydalı olabileceğini belirttiler.

·         Spor istatikleri incelendiğinde Siyah forma giyen takım oyuncularının, oyun içinde daha çok ceza aldığı görüldü.

renklerin anlamı

Renk Etkileme Performansı

Çalışmalar, belirli renklerin performans üzerinde bir etkisi olabileceğini de göstermiştir. Kimse tamamı kırmızı mürekkeple yazılmış yazıları sevmez, ancak bir çalışma , bir sınava girmeden önce kırmızıyı görmenin test performansına gerçekten zarar verdiğini gösterdi. 

Kırmızı renk genellikle tehdit edici, uyandırıcı veya heyecan verici olarak tanımlanırken,  Sınavlardan önce öğrencilerin kırmızıya renkli uyarıcılarla karşılaşmasının test performansı üzerinde olumsuz bir etki yarattığı görülmüştür.

Araştırmada açıklanan altı deneyin ilkinde, 71 ABD kolej öğrencisine beş dakikalık bir teste başlamadan önce kırmızı, yeşil veya siyah renkli bir katılımcı numarası sunuldu. Sonuçlar, testten önce kırmızı katılımcı numarası sunulan öğrencilerin yeşil ve siyah sayılar sunulanlardan %20 daha düşük puan aldıklarını ortaya koydu.

Renk Psikolojisi Üzerine Çalışmalar ve Güncellik

Renk psikolojisi konusuna ilgi artıyor, ancak bir takım cevaplanmamış sorular var. Renk etkileşimleri nasıl gelişir? Bu etkileşimlerin davranışlarımız üzerindeki etkisi ne kadar güçlü? 

İnsan davranışları üzerinde hangi renklerin etkisi vardır? Bazı kişilik tipleri belirli renkleri tercih ediyor mu? Araştırmacılar bu tür soruları araştırmaya devam ederken, renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi hakkında çok daha fazla şey öğrenebiliriz.

Renk teorilerinin ve renkler üzerine yapılan çalışmaların birçoğunun ampirik destek anlamında eksik ve bilimsel verilerden yoksun olduğunu, temel kusurlar sergilediğini (nedensel aşırı basitleştirme ve öznel doğrulama gibi) dikkate almalıyız. Bir diğer konu araştırmaların pek çoğu güncelliğini yitirmiş bulgulara dayanmakta. (www.uztarih.com)

YORUMLAR

BLOGGER: 3
 1. Renklerin insanları yönlendirdiği gerçeği var , örneğin mavi acıktırır turuncu güven verir gibi , güzel makale teşekkürler.

  YanıtlayınSil
 2. Renklerin bu kadar etkileyici oldugunu bilmiyordum

  YanıtlayınSil
 3. Mor rengi, çok özel bir renktir ve tarihte de en pahalı renklerden biri olarak bilinir çünkü üretmesi oldukça pahalıydı ve sanırım yine öyle.

  Bunun dışında oldukça iyi ve ilgi çekici bir psikolojik analiz yapmışsınız hocam, elleriniz dert görmesin.

  YanıtlayınSil

Feat:
Ad

ARKEOLOJi,16,BiLiM,10,FELSEFE,6,MiTOLOJi,2,PSiKOLOJi,6,SANAT,9,SOSYOLOJi,9,TARiH,14,
ltr
item
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır: RENK PSİKOLOJİSİ RENKLERİN ANLAMI VE EVRİM SÜRECİ
RENK PSİKOLOJİSİ RENKLERİN ANLAMI VE EVRİM SÜRECİ
https://4.bp.blogspot.com/-Uhif5sY_o8s/W0vGFzQrjzI/AAAAAAAAHC8/gGt4JpQj0UYo-0Rgpzt_B52Cb23CVae_gCLcBGAs/s640/renkler_2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Uhif5sY_o8s/W0vGFzQrjzI/AAAAAAAAHC8/gGt4JpQj0UYo-0Rgpzt_B52Cb23CVae_gCLcBGAs/s72-c/renkler_2.jpg
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır
https://www.uztarih.com/2018/07/renk-psikolojisi-renklerin-anlami-ve.html
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/2018/07/renk-psikolojisi-renklerin-anlami-ve.html
true
518256124328164008
UTF-8
Tüm İletiler Yüklendi İleti bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR YAYINLAR Hepsini Gör TAVSİYE ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM YAYINLAR İsteğinizle eşleşen bir yayın bulunamadı Anasayfa Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz P.te Sal Çar Per Cum C.te Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip BU PREMIUM İÇERİK KİLİTLENDİ ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın 2. ADIM: Sosyal ağınızdaki bağlantıyı tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panonuza kopyalandı Kodlar / metinler kopyalanamıyor, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın İçerik tablosu