AFRODISIAS ( APHRODISIAS ) HEYKELCİLİĞİN ANTİK BAŞKENTİ

APHRODISIAS

Afrodisyas, muhteşem mermer heykelleri, 30.000 kişilik  stadyumu, devasa tören kapısı Tetrapylon, Afrodit Tapınağı, Antik tiyatro, Sebasteion, Güney Agora ve diğer muhteşem yapılarıyla, Anadolu topraklarında kurulmuş ve halen tüm ihtişamıyla ayakta olan en önemli antik kentlerden biridir. 

Afrodisias Kentinin Kısa Tarihi

Afrodisias'taki en eski yerleşim yeri, MÖ 6. bin Neolitik dönemden kalmadır. Afrodisia Tiyatro tepesindeki kazılar, ilk Tunç Çağı (MÖ 2800-2200) ile ilgili önemli bulguları ortaya çıkarmıştır. Akropolis tümülüsünde yine Tunç Çağına ait bulgulara rastlanmıştır.

Afrodisias kenti bu ismi almadan çok önce önemli bir yerleşke olarak vardı. kentin M.Ö. 5. y.y. da gelişmeye başladığı ve bir kaç yüzyılda bölgede önemli bir kent haline geldiği biliniyor. Bizans sözlüklerinde kentin eski adları Lelegonopolis ve daha sonra Megalopolis'ti

Bizanslı Stephanos şehri Ninoe ve diğer birkaç isimle ifade eder. Ninoe'nin tanrıça Ishtar için Akad isimleriyle ilişkilendirmesi mümkündür. Toprağın doğurganlığı göz önüne alındığında, bir doğa tanrıçası kültünün büyük olasılıkla burada erken geliştiği ve Helenistik dönemde de Aphrodite tapınağının bu yüzden tam da burada kurulduğu düşünülüyor.

MÖ 2.y.y. 2dan kalma sikkelerde şehrin adı Afrodisias olarak geçmektedir. Bu dönem aynı zamanda şehrin Roma hakimiyetine geçtiği dönemi simgeler. Roma şehri olarak Afrodisias çok büyük bir hızla gelişti. Şehrin altın dönemi MÖ1y.y. ve MS 6.y.y. arası dönemdir. şehrin tüm gösterişli yapıtları ve hayranlık uyandıran mermer heykelleri bu dönemde yapılmıştır.

Aphrodisias, Hıristiyanlığın bölgeye girmesinden çok sonra pagan kalesi olarak kalmaya devam etti. Bizans döneminde, Afrodisias, Stavropolis adını aldı, Karya'nın büyükşehir piskoposunun merkezi oldu ve Afrodit Tapınağı, bir Hıristiyan bazilikasına dönüştürüldü. Bölgede Türk hakimiyeti kurulduktan sonra, bölgenin Karya olarak bilinmesinden esinlenilerek Geyre adı verildi. (www.uztarih.com)


Afrodisias Nasıl Yok Oldu, Neden terk edildi

Afrodisias, Ege bölgesinin teknonik yapısından etkilenen deprem havzasında yer almaktaydı. Afrodisias muhtemelen, Efes, Sart gibi şehirlerin yaşadığı MÖ 26 ve MÖ 17 yıllarında yaşanan depremler gibi pek çok depremden etkilendi. ancak MS 4.y.y. da yaşanan deprem, Afrodisias'ın bulunduğu bölgedeki nehir yataklarını değiştirmiş ve kent, tehlikeli su baskınları yaşamaya başlamış ve bunu önlemek için, günümüze dek kalıntıları kalan, su tahliye sistemleri inşa edilmiştir.

M.S. 7.y.y 'da yaşanan şiddetli bir deprem, kentin tamamen yerle bir olmasına sebep olmuştur. Afrodisias'ın bu tarihten sonra kent özelliğini kaybettiği, bölgede 11. ve 12. y.y.'da Selçuklu egemenliğine bağlı küçük bir yerleşim olduğu bilinmektedir.


APHRODISIAS

Afrodisias Nerede, Afrodisias'a nasıl gidilir

Lidya ve Frigya sınırlarına yakın olmakla birlikte, Caria şehirleri arasında sayılan Afrodisyas, Maeander (Büyük Menderes) nehri sularının can verdiği verimli bir bölgede kurulmuştu. 

Baba Dağı'na (Salbakos )32 km, Aydın vilayetinde, Karacasu yakınlarında, eski Geyre mezrasında yer alır.


İzmir - Aydın otobanı ile 211 km
Antalya'dan E87 ile 248 km
Muğla'dan D330 üzerinden 117 km


Afrodisias  lokasyon Google map:  https://goo.gl/maps/NaowSuXEGjy
Afrodisias  adres: Geyre Mahallesi, 09385 Karacasu/Aydın


Afrodisias Kazı çalışmaları, Afrodisias nasıl bulundu

Afrodisias'da ilk arkeolojik kazılar 1904 tarihinde, Fransız mühendis Paul Gaudin tarafından yapıldı. Afrodit tapınağı ve Hadrian Hamamı kazı alanlarında bulunan, iyi durumdaki heykel ve antik parçalar yurtdışına kaçırıldı. 1905 yılında Fransız Mendes tarafından yapılan kazılarda çıkarılan eserler ise, Osman Hamdi beyin çabaalrı ile İstanbul Arkeoloji müzesine getirildi. 1913'te bir başka Fransız Arkeolog Bolanger tarafından başlatılan kazılar, 1.dünya savaşı öncesi siyasi konjektür sebebiyle sonlandırılmıştır. 

1937'de İtalyan Giulio Jacopi tarafından yeniden başlayan çalışmalarda,  Güney Agora’daki Tiberius Portikosu'ndan çeşitli maske ve girland frizleri bulunmuş fakat 2.dünya savaşı öncesi siyasi çalkantılar sebebiyle yine yarım kalmıştır.

Yıllarca unutulan Afrodisias, 1958 yılında, bir baraj açılışını fotoğraflamak için bölgeye giden Ara Güler'in, yolunu kaybederek, geceyi geçirmek için Eğri köyüne gelmesi ile değişti. Ara Güler, Eğri köyünün, antik bir kentin üzerine kurulduğunu, köyün her köşesinin, antik sütunlar, heykel kabartmalarla kaplı olduğunu gördü. Bölgede çektiği fotoğrafları dergilerde yayınlaması ile tekrar gündeme geldi.

1962 yılında, Kenan Erim'in girişimi ve New york üniversitesinin desteği ile başlayan kazılar halen devam etmektedir. 1995'ten beri Oxford üniversitesi, kazı çalışmalarına destek vermektedir.

Aphrodisias antik kenti, 09.072017'de Kraków'da düzenlenen "41.Dünya Kültür Mirası Komitesi" kararı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. (www.uztarih.com)

afrodisias, ara güler

Afrodisias Şehir Mimarisi

Şehir yaklaşık 520.000 metrekarelik bir alanı kapsıyordu. şehrin ilk ana bölgesi, Güney Agora denilen Afrodit ve İyon tipi Agora tapınağıydı. Kentte ilk konutlar ve diğer özel yapıların olması gereken ilk binalardan bugüne ulaşan olmamıştır Günümüze ulaşan konut örnekleri M.S. 2.y.y. dan kalmadır. Bugüne kalan en eski anıtlar ise MÖ 1. yüzyılın ikinci yarısı ve daha erken tarihli yapılardır.


Afrodisias kenti 3.5 km uzunluğundaki bir surla çevrilidir ve M.S. 260'larda Gotik istilası tehdidine karşı başlamış ve Bizans döneminde duvar yapısına çok sayıda mimari blok, yazıt ve heykel parçaları dahil edilmiştir. 

afrodit tapınağı, aphrodite temple

Afrodit Tapınağı

Kentin baş mabedi olan Afrodit Tapınağı, yerleşimin tam merkezinde yer almaktadır; Peristilin 14 sütunu hala ayaktadır. Tapınağın orjinal halinde, binanın uzun tarafında 13 sütun ve daha kısa tarafta 8 sütun vardı.

Afrodit tapınağının ilk yapılış tarihi bilinmemektedir, bölgede Hristiyan etkisi başladıktan sonra, tapınağın bir bazilikaya dönüştürülmüş olması, takip edilebilecek erken dönem bulgularını ortadan kaldırmıştır. Ancak, tapınak yakınında bulunan MÖ.2.y.y.'dan kaldığı belirlenen bir mozaik en azından bu tarihte tapınağın varolduğunu ispatlar.

Afrodit tapınağının günümüze kalan sütun ve parçalarının inşası 1.y.y.'da, şahir Roma yönetimindeyken gerçekleşmiştir. ilk tapınak yapısının Hellenistik döneme tarihlenmesini sağlayan 2. yüzyıldan kalma Helenistik bir mozaik bulunmuştur.

Afrodisias Stadyumu

Aphrodisias'daki Roma Stadyumu, 262 metre uzunluğunda ve 58 metre genişliğinde 30.000 seyirci kapasitesine sahip, antik çağdan günümüze ulaşmış bu büyüklükteki nadir yapılardan biridir ve Anadolu'da yer alan en iyi korunmuş antik dönem stadyumudur. 

Afrodisias stadyumu, olimpik oyunlar düzenlendiğine dair bir bulgu olmasa da, çevre şehirlerden seyircilerin iştigal ettiği spor müsabakaları ve gösterilere ev sahipliği yapıyordu. Stadyum üzerinde belirli alanlardaki özel koltukların üzerlerine isimler yazılarak belirli makam ve şahıslara ayırıldığı ayrıca, çevre şehirlerden gelecek seyirciler içinde stadyumda belirli bölümler ayırıldığına dair bulgular vardır.

M.S. 4.y.y.'da yaşanan deprem ile, şehir tiyatrosu çökünce Stadyumun kuzey tarafında yarım yuvarlak bir arena alanı oluşturuldu. Bu alana bakan kısım tiyatro ve arena olarak hizmet görmeye başladı, ayrılmış alan itibarı ile 5000 kişilik bir seyirci kapasitesi vardı.


APHRODISIAS

Sebasteion kompleksi

Sebasteion kompleksi, Afrodisias müzesi yakınındadır. Bu muhteşem ve eşsiz anıt, ilk Roma İmparatoru veya Julius-Claudius'un ailesine adanmıştı. İnşaatı Tiberius (M.S.14-37) döneminde başladı, yıkıcı bir deprem nedeniyle kesintiye uğradı ve kentin iki aristokrat ailesinin sponsorluğunda İmparator Neron döneminde (M.S. 54-68)  tamamlandı. Birbirinden 14 m aralıkta, 80 m uzunluğunda ve 12 m yükseklikte iki adet üç katlı binadan oluşan bu kompleks yapı kendi dönemi için eşine nadir rastlanacak bir yapıdır.

Sebasteion binalarını taşıyan sütunlar orijinal kabartmalı duvar panelleri ile kaplanmıştır. Afrodisyan heykeltraşları tarafından yaratılan eşsiz kabartma heykellerin bir kısmı bina üzerine restorayonla yerleştirilmiştir. Paneller ise, restore edilmek üzere beklemektedir.

Sebasteion, açık ve anlaşılır bir biçimde Roma ve Caesar forumu ve Roma'daki Porticus ad Nationes gibi benzer komplekslerden ilham alınarak yapılmış ve Anadolu'da heykelciliğiyle nam salmış bu şehir için, imparatorluğun takdirini simgelemek üzere yapılmıştır.

APHRODISIAS theatre, sebasteion

Afrodisias Tiyatrosu

Afrodisias tiyatrosu yapım tarihi, MÖ 1 y.y. olarak tarihlenir. Farklı mimari stillerle inşa edilen 3 kattan oluşan sahne binasının sadece birinci katı bugün ayaktadır ancak diğer 2 katın restorasyonu sürmektedir. Tiyatro, İmparator Augustus'un  kölesi Zoilos tarafından inşa edilmişti ve birinci katın sütunlarına oyulmuş yazıttan çıkarıldığı üzere, Aphrodithe'ye ve yöre halkına adanmıştır. 

Tiyatronun ortasındaki yarım daire biçimindeki orkestra bölümü, imparator Marcus Aurelius tarafından derinleştirilerek arenaya (konistra) dönüştürülmüştür. Tiyatro binası M.S. 7.y.y.'da yaşanan bir depremle tamamen yıkılmış, üzerine evler yapılmış daha sonra çevresi surlarla çevrilerek bir mini kale haline getirilmiştir.

aphrodisias tetrapylon

Tetrapylon

Tetrapilón, cephelerin her birinde dört kapı bulunan bir anıt meydanıdır. Kolonlar, kemerler, kabartmalar ve frizler ilginç bir şekilde dekore edilmiştir. Afrodit tapınağının hemen önünde yer alan Tetrapylon şehre gelenleri karşılayan görkemli bir mimari eserdir. Tören alaylarının bu yapıdan başladığı düşünülmektedir.  Tetrapylon çevresindeki açık alan eski zamanlarda bir pazar yeri olarak da kullanılmaktaydı. (www.uztarih.com)


APHRODISIAS

Afrodisyas Heykelcilik Okulu

Afrodisias Heykel Okulu MÖ 1. yüzyılda inşa edilmiş ve M.S. 6.y.y.'a kadar faliyet göstermiştir.  Aristeas, Papias ve Antonianus'un en tanınmışları olan Aphrodisias'ın heykeltıraşları tarafından imzalanan eserler, Tivoli, Roma ve Libya'daki Leptis Magna'da ve Hadrian'ın malikanesinde bulunmuştur. 

Roma İmparatorluğu döneminde Afrodisias şehrinin sanatçıları ve yaptıkları işlerin üstün niteliği ile sahip oldukları muazzam prestij. Bu sanatçıların eserlerinin binlerce kilometre ötede sergilenmesinden anlaşılmaktadır.

Diğer bilinen Afrodisias'lı heykeltraşlar: 
Apollonios, Aster, Alexander Flavius Koblanos, Polynices ve  ​​Zenon'dur. 
Afrodisias heykeltraşları özellikle kabartma ve lahit üretiminde uzmandır.
Afrodisias'ta Heykelciliğin gelişmesi ve bu derece popüler olmasında yakınlardaki Salbacus dağının mermerinin kalitesi önemli bir rol oynamıştır. 

Hadrianus Hamamı

Güney Agora'nın batı ucuna M.S. 2.y.y.'da inşa edilen büyük Hadrianus Hamamı, mermer kaplama ile kaplı büyük tüf benzeri bloklardan inşa edilmişti.  Hamamlar, ön avlu ve güney Agora'nın  batı stoasına bitişiktir. Hadrian hamamında, dört sütunlu havuzu süsleyen Akhilleus ve Penthesileia heykeli halen Afrodisias müzesinde sergilenmektedir.

Güney Agora

1980'li yıllarda, Güney Agora'nın ortasında keşfedilen anıtsal havuzun büyüklüğü ve etrafındaki bölgenin kullanım amacı tam olarak tespit edilememişti. 170 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki havuz. Afrodisias kentinin mimari büyüklüğü göz önüne alındığında oldukça büyük bir havuz olarak şehir ölçüleri ile uyuşmuyordu. Son yıllarda ele geçen bulgular ve Agora alanında tercüme edilen bir yazı, Bu bölgenin düşünüldüğü gibi bir Agora alanı değil. Palmiyelerle süslü, şehrin gücünü temsil için yapılmış bir kent bahçesi olduğunu gösteriyor.

Aphrodisias

Afrodisias  Müzesi

Afrodisias müzesi, Türkiye'nin en özgün ve değerli heykel koleksiyonuna sahip en zengin yerel müzedir. Sadece bu antik kentten çıkarılan bulguların sergilendiği müze, Afrodisias heykelciliğinin çağın ötesinde bir estetik ve kaliteye sahip olduğunu, heykellerdeki muhteşem detaylar ve işçilikle göstermektedir. (www.uztarih.com)

APHRODISIAS

Pr. Dr. Kenan Erim

Tetrapylon'a yakın  bir selvi ağacının gölgesinde Aphrodisias'ın beyaz mermerinden yapılmış bir mezar taşı, 30 yılını Afrodisyas'a adayan. Bu antik şehrin gün ışığına kavuşması için azimle çalışan  Prof.Dr. Kenan Erim'in, vasiyeti üzere gömüldüğü noktayı işaret etmektedir. 


Afrodisias antik kentini ziyaret edenlerin. Bu büyük insana mezarı başında bir merhaba demesi, hangi din ve inançtan olursa olsun, dualarını esirgememelerini dilerim.

YORUMLAR

BLOGGER: 3
  1. Çok faydalı bir paylaşım olmuş. Çok teşekkürler.

    YanıtlayınSil
  2. Ülkemizin tarihi mirasının nasıl soyulduğu ile belki de 10 ciltlik ansiklopedi yazılır. Yazınızın başında Fransızların hırsızlığına değinmişsiniz. Daha neler neler. Ülkemizin tarihi zenginliklerini aslında yurt dışında olan müzelerde izlemelisiniz. Oralarda çalınan bütün eserleri toplasanız ülkemize getirseniz ülkemizdeki müzeler kadar müze yaptırmanız gerekir. Burdur da bulunan Sagalassos Antik kentini gezdim. Yapılan çalışmaları izledim. Bir dönem çok iyi çalışılmış ve kazılar hızla yapılmış. Elbette antik kazılar için daha çok ödenek gerekiyor.

    YanıtlayınSil
  3. Faydalı bir içerik paylaşımı olmuş tarihte zirvedesiniz. teşekkürler

    YanıtlayınSil

Feat:
Ad

ARKEOLOJi,16,BiLiM,10,FELSEFE,6,MiTOLOJi,2,PSiKOLOJi,6,SANAT,9,SOSYOLOJi,9,TARiH,14,
ltr
item
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır: AFRODISIAS ( APHRODISIAS ) HEYKELCİLİĞİN ANTİK BAŞKENTİ
AFRODISIAS ( APHRODISIAS ) HEYKELCİLİĞİN ANTİK BAŞKENTİ
https://2.bp.blogspot.com/-Bek9nOCycYA/W1Uwvg0pxNI/AAAAAAAAHIs/hnxP9IC8N9oI8-Q4IlxekWdAEqU7cmVbwCLcBGAs/s640/afrodisias_5.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Bek9nOCycYA/W1Uwvg0pxNI/AAAAAAAAHIs/hnxP9IC8N9oI8-Q4IlxekWdAEqU7cmVbwCLcBGAs/s72-c/afrodisias_5.jpg
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır
https://www.uztarih.com/2018/07/afrodisias-aphrodisias-heykelciligin.html
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/2018/07/afrodisias-aphrodisias-heykelciligin.html
true
518256124328164008
UTF-8
Tüm İletiler Yüklendi İleti bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR YAYINLAR Hepsini Gör TAVSİYE ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM YAYINLAR İsteğinizle eşleşen bir yayın bulunamadı Anasayfa Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz P.te Sal Çar Per Cum C.te Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip BU PREMIUM İÇERİK KİLİTLENDİ ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın 2. ADIM: Sosyal ağınızdaki bağlantıyı tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panonuza kopyalandı Kodlar / metinler kopyalanamıyor, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın İçerik tablosu