KORKULARINIZLA YÜZLEŞİN - FOBİ ÇEŞİTLERİ

phobia

Fobi (phobia) kelimesi eski Yunanca’daki “phobos kelimesinden gelir. Fobi belirli durumlar veya nesneler karşısında kişinin yaşadığı yersiz baskı, aşırı endişe ve mantık dışı korku olarak tanımlanabilir. Korku, gerçek bir tehlike ile karşılaşıldığında ortaya çıkan, dozajı ve şartlarla orantılı olduğunda normal bir duygudur. 

Yunanca “phobos” kelimesinden türeyen, phobia yani fobi, gündelik hayatımızda sıkça duyduğumuz veya çevremizde az çok pek çok insanın farklı şekillerde sahip olduğunu ifade ettiği bir durumdur. Aslında, yükseklik korkusu veya yılandan korkmak gibi pek çok durum belirli sınırlar içinde normaldir ve fobi olarak adlandırılmamalıdır.

Korkuyu, gerçek bir tehlike ile karşılaşıldığında hissedilen bir duygu olarak tanımlarsak, güvenli olmayan koşullarda çok yüksek bir binanın çatısında sınıra yaklaşmış bir insanın veya kırsalda türünü bilmediği bir yılanla burun buruna gelen bir kişinin korkması, beklenen bir durumdur.

Fobi nedir?

bir nesne, yer, durum veya canlıya karşı duyulan olağan dışı korku, kaygı, tedirginlik hissi.

Fobinin yarattığı his korkudan daha belirgindir, kişi, fobi geliştirdiği durum karşısında, abartılı veya gerçekçi olmayan bir tehlike duygusuna kapılır.

Fobisi olan kişi, problemlerinin kaynağına sıkça temas etmiyorsa, bu durum yaşamını etkilemeyebilir fakat bazı kişilerde veya bazı durumlarda kişiler fobi sahibi oldukları şeyi düşündüklerinde bile beklenmedik bir anksiyeteye kapılabilmektedir.

Fobi çok şiddetli hale gelirse, kişilerin gündelik hayatında aksamalara, davranış bozukluklarına yol açabilir. Bu gibi durumlarda kişilere psikolojik destek almaları tavsiye edilir.

Fobinin belirtileri nelerdir?

Fobiler ile ilişkili tipik semptomlar şunları içerebilir:
 • Baş dönmesi, titreme ve artmış kalp hızı
 • Nefes darlığı
 • Mide bulantısı
 • Gerçekçi olmayan hisler
 • Ölüm korkusu
 • Korkulan nesne, canlı veya duruma ilişkin takıntı 
Semptomlar vakaya göre farklılık gösterse de, çoğu nefes darlığı, hızlı nefes alma, düzensiz kalp atışı, terleme ve mide bulantısı geçirir.

Fobiler nasıl oluşur

Genel olarak fobilerin, dışsal olayların (yani travmatik olaylar) ve dahili yatkınlıkların (yani kalıtım veya genetik) bir kombinasyonundan kaynaklandığı kabul edilir. Birçok özgül fobiler, genellikle erken yaşlarda travmatik bir deneyim olan belirli bir tetikleyici olaya kadar izlenebilir. Sosyal fobiler ve agorafobi, bu dönemde tam olarak bilinmeyen daha karmaşık nedenlere sahiptir. Kalıtımın, genetiğin ve beyin kimyasının, fobilerin gelişiminde önemli bir rol oynama aşamasında, yaşam deneyimleriyle birleştiğine inanılmaktadır.

FOBİ ÇEŞİTLERİ


Akropfobi, Acrophobia

Yükseklik Korkusu - Akropfobi - Acrophobia

Yükseklik Korkusu, (Acrophobia):  Akropfobi, kişilerin, konumları güvenli de olsa, yerden yüksek bir noktada, aşırı veya irrasyonel bir korku hissetmeleri durumudur. Yükseklik korkusu fobisine sahip kişiler, fobinin boyutuna göre, yüksek bir noktadayken veya bu hisse kapıldıklarında, panik atak yaşama, sebepsiz yere denge bozukluğu yaşama, düşme ve aşağı atlama eğilimine sahiptirler.


Achluophobia

Karanlık korkusu - Achluophobia

Yunanca achluo ve phobia kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Myctophobia, Scotophobia veya Nyctophobia karanlık ve karanlıkla ilintili fobi isimlendirmelerindendir. Kadınlarda ve çocuklarda daha sık görülür. Karanlıkta bulunmak, en somut haliyle bir yere çarpma ya da düşme riskine yol açtığından bu sebeplerle korku ve gerginlik hissetmek normaldir ancak karanlığa gerçek dışı anlamlar yükleyerek aşırı bir korku ve gerginlik haline bürünmek bir fobi belirtisidir.

Araknafobi, Arachnophobia

Örümcek korkusu - Araknafobi - Arachnophobia

Arachnophobia ya da örümcek korkusu, Batı kültüründeki en eski ve en yaygın fobidir. Arachnophobia kelimesi, Yunanca “arakne” anlamına gelen “örümcek” kelimesinden türemiştir. Bir araknofobik birey tarafından gösterilen örümceklere verilen tepki, başkalarına ve genellikle de kişinin kendisine karşı irrasyonel görünebilir.
Klostrofobi, Claustrophobia

Kapalı Alan korkusu - Klostrofobi - Claustrophobia

Genel olarak sunulan klostrofobinin tanımı, küçük alanlarda hapsedilmekten ya da sınırlandırılmasından doğan yoğun bir korkudur. Korku genellikle kaçmak ya da yeterli oksijene sahip olmamak üzerine odaklanır. Klostrofobi ile ilgilenen bir kişi, genellikle büyük bir endişe ve küçük kapalı alanlarda nefes almakta zorluk çeker ve panik duygusu yaşayabilir, hatta panik atak geçirebilir. Ne yazık ki birçok fobide olduğu gibi, klostrofobinin kolay bir tarifi yoktur.

Agorafobi

Açık alan korkusu - Agorafobi

Agorafobi, kişinin açık alanları ve/veya kalabalık belirli ortamları tehlikeli veya rahatsız edici olarak algıladığı durumlarda kaygı ile karakterise bir anksiyete bozukluğudur. Geniş açık alanların yanı sıra alışveriş merkezleri, hava alanları gibi kalabalık yerlerde agorafi görülür. Agorafobi, bu ortamlarda panik atak geçirme korkusunu içeren bir panik bozukluğu alt kümesi olarak DSM-IV TR içerisinde tanımlanmıştır.


Aviofobi

Uçma korkusu - Aviofobi

Aviofobi basitçe uçma korkusu olarak tanımlanır. Sadece uçak, helikopter gibi hava taşıma araçları kullanıldığında kendini gösterebilir, ancak bazen klostrofobi ve akrofobi gibi diğer fobiler ile ilişkilidir.

Talasofobi, Thalassophobia

Deniz korkusu - Talasofobi - Thalassophobia

Denizde olmanın, denizdeyken su canlılarıyla karşılaşma ihtimalinin veya deniz yolculuğunun kişilerde gerçek dışı bir korku yaratması durumudur. Kişiler karadan uzak olma hissi sebebiyle endişeye kapılır,

Nekrophobi, Necrophobia

Ölüm korkusu – Nekrophobi- Necrophobia

Nekrophobi, tabut, mezar, cenaze, ceset  gibi ölümle ilgili şeyler karşısında kişilerde oluşan, gerçek dışı korku hissiyatıdır. Bu kişiler, ölümü çağrıştıran şeylerle yüzleştiklerinde takıntı haline getirdikleri ölüm düşüncesini nesnelleştirip aşırı bir korku hissine kapılırlar.
offiofobi, Ophidiophobia

Yılan korkusu - offiofobi - Ophidiophobia  

Zehirsiz yılanları da kapsayacak şekilde, yılana karşı duyulan aşırı korkudur. Yılan kelimesinin duyulması veya zihinde çağrıştırılması bile bu kişilerde korku ve gerginlik hislerinin oluşmasına sebep olur.

herpetophobia,

Sürüngen korkusu - herpetophobia,

sürüngenlerden ve / veya amfibiler den kaynaklanan gerçek dışı veya aşırı korku hissidir, yılan korkusuna benzer niteliktedir ve bazen bir arada görülür.


Glossofobi, Glossophobia

Topluluk önünde konuşma korkusu - Glossofobi - Glossophobia

Glossophobia tehlikeli bir hastalık ya da kronik bir durum değildir. Topluluk önünde konuşma korkusunun tıbbi terimidir. Uzmanlar batı toplumlarında, nüfusun yüzde 75'inin kamuya açık konuşma konusunda bir miktar kaygıya sahip olduğunu tahmin ediyorlar.

Bir grubun önünde konuşmak, rahatsızlık ve endişe duygularını tetikleyebilir. Kontrol edilemez titreme, terleme ve kalp atışlarının hızlanması şeklinde kendini gösterebilir. Glossophobia sosyal fobi veya sosyal anksiyete bozukluğudur.

Trypanophobia

İğne korkusu - Trypanophobia

İğne fobisi tıbbi literatürde bilinen, iğnelerden korkmak, enjeksiyon veya hipodermik iğneleri içeren tıbbi prosedürlerin yarattığı aşırı korku hissiyatıdır.

Bu terim aynı zamanda keskin, sivri nesneleri kapsayacak daha genel bir korkuya atıfta bulunarak, bazen aikofofobi veya belonefobi olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, bu terimin kaynağı ve doğru kullanımı oldukça tartışmalı olmasına rağmen, aynı zamanda trippanofobi olarak da anılmıştır.

Entomofobi

Böcek korkusu - Entomofobi

Zararlı olmamaları ve tehlike arz etmemeleri durumunda dahi, böceklere karşı duyulan aşırı korku olarak tanımlanır. Entofobi (böcek fobisi), akafofobi (akarlar: uyuz) ve araknofobi (örümcekler) içerir.


Galeophobia

Köpek balığı korkusu - Galeophobia

Galeophobia köpek balığından, tehdide yakın değilken, örneğin kumsaldayken, hatta köpek balığı yaşamayan bir deniz veya göldeyken duyulan gerçek dışı korkuyu ifade eder.


Pnigophobia

Boğulma korkusu - Pnigophobia

Pnigophobia veya pnigerofobi, Yunanca pnigos, “boğulma” ve phóbos, fobi kelimelerinden oluşmuştur.
Oksijenden maruz kalmasına neden olacak, herhangi bir sebeple boğulma badiresi atlatan insanlar, muhtemelen hayatlarının geri kalanı için bu hissi hatırlayacaklardır. Havasız bir ortamda kalma, iyi çiğnenmemiş bir şeyin boğaza takılması, bir başkasının saldırısına maruz kalıp boğulmak gibi normal şartlar da çok olası olmayan ihtimalleri yoğun bir şekilde hisseden kişiler bu fobiden muzdariptir.


Coulrophobia

Palyaço korkusu - Coulrophobia

Coulrophobia, Yunanca “Kolon” ​​kelimesinden türemiştir. Bunlar yaygın olarak palyaçolar tarafından kullanılır. Palyaçodan gelmek ve palyaçolarla ilgili herhangi bir karşılaşma üzerine yoğun bir şekilde rahatsızlık duymaktan kaynaklanan sürekli bir endişe ile ifade edilir. Bu tip fobi, çocuklarda daha sık görülür, ancak yetişkinlerde de görülür. Korkunun temel kaynağı korkutucu palyaço tiplemeleri ve görsel medyadır.


Katagelofobi - Katagelophobia

Alay edilme korkusu – Katagelofobi - Katagelophobia

Katagelofobi alay konusu, aşağılanmak veya utanmaktır. Kata kelimesinin kökeni Yunancadır (aşağıya atılır), gelo Yunan'dır (gülme anlamına gelir) ve fobi Yunan'dır (korku anlamına gelir). Katagelofobi, ana sayfada tartışılan bir sosyal fobi olarak kabul edilir.
Atelofobya

Mükemmel olamama korkusu - Atelofobya

Atelofobya kelimesi, Yunanca Atelo “kusurlu” ve “phobia” fobi kelimelerinden oluşur. Bu nedenle, Atelophobia kelimesi kelimenin tam anlamıyla kusurlu olma korkusu anlamına gelir. Atelofobi, çoğu fobinin olduğu gibi anksiyete bozukluğu olarak sınıflandırılır. Atelofobi, doğru bir şey yapmama ya da yeterince iyi olma korkusunun olmaması korkusudur. Oldukça basit bir kusur korkusu. Bu psikolojik bozukluğa maruz kalan kişiler, algılanan beklentiler gerçekle eşleşmediğinde sık sık depresyona uğrayabilir.

COMMENTS

BLOGGER: 2
 1. Fobi'lerimiz gerçekten korkularımız diyebiliriz. Fobilerimizle yüzleşsek ve içimizde korkuyuda yensek yine fayda etmeyecektir. Çünkü fabi çocukluktan beri vardır insanlarda fobi demek korkularımız olduğunu düşünüyorumn

  YanıtlaSil
 2. serdar özcan9 Temmuz 2018 23:41

  korku da bir duygu çeşidi ve insanların duyguları vücutta hormonal değişikliklerle ifade ediliyor. Hormonal değişikliklerin bilimsel olarak ifade edilmesi kimyasal reaksiyonlar. Vücut her duygu için farklı frekanslarda enerji yayıyor ve koku üretiyor. Örneğin köpeklerin korkuyu hissedip saldırmasının sebebi güçlü koku duyuları. insanoğlu mucizesinin her bir bölümünü ayrı ayır incelemek, keşfetmek ve anlaşılabilir hale getirebilmek için ok uzun çalışmalar yapılıyor. Aslında bu mucize bile Allah'ın varlığını başlı başına izah etmek için yeterli. elbette anlayana.

  YanıtlaSil

Feat:
Ad

ARKEOLOJİ,16,BİLİM,10,FELSEFE,6,PSİKOLOJİ,8,SANAT,9,SOSYOLOJİ,9,TARİH,12,
ltr
item
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır: KORKULARINIZLA YÜZLEŞİN - FOBİ ÇEŞİTLERİ
KORKULARINIZLA YÜZLEŞİN - FOBİ ÇEŞİTLERİ
https://4.bp.blogspot.com/-7mEyhTTw1GI/WrkA1OUK4sI/AAAAAAAAGAs/x6s_fylQrlcG-wgIy6MDjUfcPqKEIzVYwCLcBGAs/s640/fobi.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-7mEyhTTw1GI/WrkA1OUK4sI/AAAAAAAAGAs/x6s_fylQrlcG-wgIy6MDjUfcPqKEIzVYwCLcBGAs/s72-c/fobi.jpg
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır
https://www.uztarih.com/2018/03/korkularinizla-yuzlesin-fobi-cesitleri.html
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/2018/03/korkularinizla-yuzlesin-fobi-cesitleri.html
true
518256124328164008
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy